Over

HU-Ombudsman-(1)-PaulHerfs-2012-(1)

Paul Herfs is intensief betrokken bij de inburgering van buitenlandse artsen in Nederland. In de jaren negentig van de vorige eeuw begon het aantal artsen dat opgeleid was buiten de Europese Economische Ruimte (EER) sterk te groeien. Doordat deze diploma’s vaak niet erkend werden door de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport zochten velen contact met een universitair opleidingsinstituut. Zonder Nederlandse artsenbul was het onmogelijk om als arts in Nederland te werken. Paul Herfs was als studentendecaan (1990 tot 2002) voor buitenlandse studenten het Utrechtse aanspreekpunt. Via hem zijn tientallen buitenlandse artsen met succes ingestroomd in de medische faculteit van de Universiteit Utrecht.

Diverse activiteiten, zoals de ontwikkeling van een methode Medisch Nederlands voor anderstalige artsen en een onderzoek naar de medische loopbanen van buitenlandse artsen in Nederland, waren aanleiding voor het starten van een promotieonderzoek. Paul Herfs is werkzaam als vertrouwenspersoon voor personeel van de Universiteit Utrecht en als ombudsman personeel voor de Hogeschool Utrecht. Ook is hij verbonden aan de onderzoeksschool ERCOMER. ERCOMER staat voor European Research Centre on Migration and Ethnic Relations.